Raad van Toezicht

Bestuur

De stichting BiblioNu hanteert een raad-van-toezicht model waarbij het bestuurlijk proces in handen is van directeur-bestuurder Fons Steggink.

Fons staat sinds februari 2020 aan het roer van BiblioNu. Hiervoor was hij werkzaam bij de Bibliotheek in Eindhoven waar hij zich gericht heeft op jeugd en educatie en dan voornamelijk op het onderwerp digitale geletterdheid. Limburg is echter geen vreemde plek voor Fons. Zo woont zijn familie verspreid over Limburg, van Meerlo tot de heuvels in het zuiden.
Fons hecht veel waarde aan innovatie en ontwikkeling. Innovatie in producten en strategie en persoonlijke ontwikkeling voor bezoekers en werknemers.

Met grote mate van betrokkenheid en gedrevenheid geeft Fons richting aan de koerswijziging binnen BiblioNu. “Wij staan voor een ontzettend grote opgave om van warenhuis voor boeken tot een plek van ontwikkeling te komen. Niet persé gebonden aan een gebouw maar een facilitator van een lerend en groeiend netwerk. Een netwerk dat gericht is op maatschappelijke en lokale thema’s die raken, aandacht verdienen of waar persoonlijke ontwikkeling gecreëerd kan worden. Tussen het spectrum van zelfredzaamheid tot zelfontplooiing is de bibliotheek de plek van deze eeuw. Dat is waar we naar toe willen.”

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de bestuurder en organisatie en waarborgt hiervoor de noodzakelijke deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De stichting BiblioNu onderschrijft en draagt de Governance Code Cultuur actief uit.   

 

Leden Raad van Toezicht:

Voorzitter: Marita Muller

Lid: Leny Manders-Thielen

Lid: Jan van Berlo

Lid: Sander van Alst