Passend lezen

Voor iedereen met een leesbeperking wordt gezocht naar een passende oplossing.

Problemen met de kleine letters?

Het Passend Lezen Punt is voor mensen die slechter gaan zien, of mensen met dyslexie of afasie. 

Materialen

  • Grootletterboeken waarbij de gebruikte letters bijna twee keer zo groot zijn als de letters in een gewone roman.
  • Luisterboeken met de gesproken versie van een boek op een of meerdere cd's.
  • Leeshulpmiddelen zoals een loep of leesliniaal.

Daisy-roms en een daisy-speler

Met een daisy-rom in de daisy-speler kan 'gebladerd' worden in de tekst naar pagina's of hoofdstukken. De daisy-speler onthoudt waar de luisteraar is gebleven. Bij BiblioNu is een daisy-speler te leen om uit te proberen. De uitleentermijn is drie weken.Dienstverlening Bibliotheekservice Passend LezenHet landelijke loket heeft boeken, kranten en tijdschriften in gesproken vorm. De materialen worden gratis per post verstuurd. Meer informatie bij het Passend Lezen Punt of op de website van deze bibliotheekservice

Makkelijk lezen plein

Geselecteerde materialen voor kinderen die lezen moeilijk vinden. Op het MLP in de bibliotheken Horst en Venray staat een selectie (luister)boeken, dvd's, en informatieve media, speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar die moeite hebben met lezen. Bij de selectie is onder andere gelet op lettertype en lay-out. Ook zijn de boeken vanaf het begin grappig of spannend. Ouders en leraren vinden er informatie over leesproblemen, bijvoorbeeld dyslexie of ADHD.Meer informatie is te vinden op de site van Makkelijk Lezen Plein.

Gratis online cursus Dyslexie onder de knieBedoeld om kinderen met dyslexie en hun ouders verder te helpen. De cursus draait om inspiratie, interactie tussen ouder en kind, oefeningen, informatie en verdieping. Overigens, ook voor kinderen zonder diagnose dyslexie zijn de informatie en tips nuttig. De thema’s zijn Zelfvertrouwen, Taal, Spelen, Talent, Beelddenker en Meer over Dyslexie. Ouder en kind kunnen zelf kiezen welke modules van de cursus ze willen volgen

Taalpunt

Voor taal ga je naar het Taalpunt in de bibliotheken Horst aan de Maas of Venray. Je vindt er:Taalcursussen, boeken voor inburgering, beeldwoordenboeken
woordenboeken in verschillende talen, grammaticaboeken, collectie boeken ‘eenvoudig lezen’, collectie romans in het Nederlands en Engels, CD’s, CD-roms en daisy-roms.

Meer informatie vind je hier.

Grootletterboeken

We hebben ook veel boeken met grote letters. Bekijk ons aanbod.