Week van de Alfabetisering

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Laaggeletterdheid raakt de samenleving. Die functioneert namelijk beter als iedereen kan meedoen. Om laaggeleterdheid op de kaart te zetten organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 3 t/m 9 september 2018 de Week van de Alfabetisering. BiblioNu doet mee!

Taalcafé

Een taal leer je pas echt goed als je veel oefent. Dat kan in het Taalcafé in de bibliotheek Venray elke laatste donderdag van de maand van 13.00 tot 14.30 uur.  

Wat cijfers

In de gemeente Venray wonen naar schatting 3000 tot 3.500 laaggeletterden in de leeftijdscategorie 16 tot 65 jaar en zijn minimaal 1.600 inwoners van 65 jaar en ouder laaggeletterd. In de gemeente Horst aan de Maas wonen naar schatting tussen de 2.500 en 3.000 laaggeletterden in de leeftijdscategorie 16 tot 65 jaar en zijn minimaal 1.600 inwoners van 65 jaar en ouder laaggeletterd. Dit betekent dat volwaardig deelnemen aan de samenleving voor maar liefst 9.200 inwoners van onze gemeenschap niet vanzelfsprekend is.  

Taallunch in Horst en Venray

Donderdag 6 september is er van 12.00 – 13.30 uur een taallunch voor iedereen die interesse heeft in wat laaggeletterdheid inhoudt en wat de bibliotheek hieraan doet. Aanmelden tot uiterlijk 30 augustus via info@biblionu.nl. Er is een bijeenkomst in de bibliotheek Venray en een in de bibliotheek Horst. Graag bij de aanmelding doorgeven bij welke vestiging u de lunch wilt bijwonen.

Tijdens de lunch laten we op speelse wijze zien waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden tegenaan lopen. Hoe is laaggeletterdheid te herkennen en hoe kunnen deze mensen het beste doorverwijzen worden naar verschillende instanties.Het programma bestaat uit een rondleiding, een presentatie over de problematiek van laaggeletterdheid en een quiz.  

Liedjeskast

Het taalprogramma De Liedjeskast is een toegankelijk, muzikaal taalprogramma met (online) oefeningen waarmee iedereen zijn Nederlandse taal kan verbeteren. Om de taalregels beter te leren en te onthouden, werkt een liedje beter dan theorie.  

Stadswandeling

Op 30 augustus organiseert BiblioNu een stadswandeling in Venray. Deelnemers van het Taalcafé krijgen een stadswandeling aangeboden door vrijwilligers van het Rooyse Gidsen Gilde.  

Iedereen die de Nederlandse taal wil oefenen is welkom. De wandeling start om 13.00 en duurt tot ongeveer 14.30 uur. Deelname is gratis. Van tevoren aanmelden is niet nodig.  

Cursus Nederlands

Het verbeteren van de Nederlandse taal is belangrijk. Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Attendeer hem of haar op de cursus de Kracht van Taal bij BiblioNu. Tijdens de cursus is er ook aandacht voor de liedjeskast.