Lid Raad van Toezicht

Per 1 september 2020 is er een vacature in de Raad van Toezicht. Het gaat om een lid met deskundigheid op het terrein van financiën en financiële verslaglegging.

Algemeen

De Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas. BiblioNu staat voor bibliotheken die passen bij de uitdagingen van vandaag. Dat betekent een transitie van het huis van de boeken naar een participatiehuis met een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. BiblioNu wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vormt het intern toezicht en is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De Raad bestaat uit 5 leden, die worden benoemd voor drie jaar en voor eenzelfde periode maximaal tweemaal kunnen worden herbenoemd. De Raad hanteert bij de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden de regels die horen bij ‘Cultural Governance’. De Raad vergadert ongeveer zesmaal per jaar, grotendeels in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.  

Vacature

Per 1 september 2020 ontstaat er een vacature binnen de Raad van Toezicht. De Raad zoekt een nieuw lid met deskundigheid op het gebied van financiën en financiële verslaglegging. Het nieuwe lid is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Horst aan de Maas. Voor leden van de Raad van Toezicht gelden de volgende
profielkenmerken:

 • kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
 • ervaring in het besturen of het houden van toezicht;
 • kennis van en affiniteit met Cultural Governance;
 • ervaring met organisatieprocessen;
 • voldoende beschikbaar voor het werken in de RvT;
 • in staat zijn om onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • bereid om zitting te nemen in commissies;
 • bereid om zich te scholen;
 • maatschappelijk onafhankelijk;
 • werkzaam kunnen zijn in teamverband;
 • passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment vanbenoeming.  

Procedure

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht: Marita Muller, 06-50812368, marita@peon-online.nl.

Kandidaten voor deze functie kunnen zich melden vóór 1 augustus 2020 per e-mail bij de voorzitter.

Met de procedure van selectie en benoeming wordt begin augustus een aanvang genomen. Gesprekken worden gevoerd met de voltallige Raad in de avond van maandag 3 augustus  en maandag 10 augustus.