Coördinator Taalakkoord

In de functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie binnen het Taalakkoord. Je organiseert, faciliteert, verbindt en ondersteunt in samenwerking met de partners de uitvoering van activiteiten binnen het Taalakkoord. Hierbij werk je intensief samen met de taalconsulent en externe partnerorganisaties. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het behalen van de gewenste resultaten, o.a. door als aanjager een diversiteit aan samenwerkingsrelaties te realiseren. Hiervoor signaleer je mogelijkheden om activiteiten en diensten te verbinden aan het Taalakkoord Horst aan de Maas en Venray.

Taalconsulent

In de functie ben je verantwoordelijk voor de taalinhoudelijke dienstverlening binnen het Taalakkoord. Je verbindt en ondersteunt de uitvoering van taalactiviteiten binnen het Taalakkoord als het gaat om formele en non-formele educatie. Hierbij werk je intensief samen met de coördinator Taalakkoord en partnerorganisaties. Als taalconsulent ben je verantwoordelijk voor de juiste koppelingen tussen taalvraag en taalaanbod. Daarnaast draag je zorg voor de inhoudelijke begeleiding van taalvrijwilligers.

Vrijwilliger voor Het Taalhuis

Het Taalhuis zoekt diverse vrijwilligers:

  • Taal-, reken- of computercoach
  • Spreekuurvrijwilligers
  • Vrijwilligers voor het taalcafé

De Bibliotheek Horst.

De Bibliotheek Venray.