Stan Verhaag

Mijn naam is Stan Verhaag (1970) en ik ben sinds augustus 2018 lid van de Raad van Toezicht van BiblioNu. In het dagelijks leven ben ik tekstschrijver en dagvoorzitter. Sinds 2006 woon ik weer in Venray samen met mijn vriendin Ingrid en onze zoons Finn en Jesse.

Mijn aandachtsgebied binnen de RvT is interne en externe communicatie. De reden dat ik mij inzet voor de RvT, is dat ik het belangrijk vind dat publiek gefinancierde organisaties vakkundig worden bestuurd. Bovendien is de bibliotheek een waardevol maatschappelijk instituut. De verhuizingen in zowel Horst aan de Maas als Venray bieden een unieke kans om BiblioNu verder te ontwikkelen tot een onmisbare pijler in het sociaal domein. Dat is een stevige en dankbare opgave voor de bestuurder. Ik vind het erg leuk om deel uit te maken van een toezichthoudend orgaan dat de bestuurder daarbij ondersteunt, adviseert en te allen tijde kritisch volgt.