Taalakkoord

Gepubliceerd op: 30 januari 2020 11:08

Woensdag 22 januari hebben Anne Thielen (gemeente Venray) en Roy Bouten (gemeente Horst aan de Maas) in de Bibliotheek Horst het Taalakkoord ondertekend samen de maatschappelijke partners Synthese, Gilde educatie, Stichting Lezen en Schrijven en BiblioNu. Gezamenlijk maken zij zich sterk om de laaggeletterden NT1 (Nederlands als moedertaal) en NT2 (Nederlands als 2e taal) in de regio te ondersteunen, zodat zij zelfredzaam zullen zijn. Dinsdag 28 januari werd het taalakkoord gevierd door taalvrijwilligers en cursisten in de Bibliotheek Venray.

Mensen die laaggeletterd zijn, hebben in veel gevallen moeite om volwaardig mee te doen in de samenleving. Daarnaast loopt deze doelgroep grotere gezondheidsrisico’s en is er een grotere kans op schuldenproblematiek.

Met de ontvangen subsidie vanuit de provincie en de beide gemeentes gaat BiblioNu nu samen met de genoemde partners het Taalhuis uitbreiden om laaggeletterden op te sporen en te begeleiden. Er wordt materiaal beschikbaar gesteld, cursussen aangeboden aan vrijwilligers om deze deskundig te leren coachen en er worden culturele en didactische tips en pedagogische handvatten gegeven.

De speciaal voor dit Taalhuis aangestelde taalcoördinator zoekt binnen instanties naar laaggeletterden en vrijwilligers en zorgt ervoor het Taalhuis draaiend te houden en te laten groeien. De taalconsulent koppelt de cursist aan een vrijwilliger en zorgt voor passend lesmateriaal.  

Vrijwilligers

BibilioNu heeft een enthousiaste groep vrijwilligers die klaar staan om iedereen te helpen die taalhulp nodig heeft. Dit doen zij op vaste tijden tijdens de taalles, maar er zijn ook individuele taaltrajecten waarbij taalvrager en -vrijwilligers samenwerken op een tijd en plaats dat beiden schikt.

Een belangrijk onderdeel van het Taalhuis is het Taalcafé. Op een ontspannen manier wordt er aan luister- en spreekvaardigheid gewerkt door in groepjes koffie of thee te drinken en tegelijkertijd een spel te doen of een thema te bespreken.  

Toekomst

De taalcoördinator heeft nog genoeg plannen om in de toekomst de drempels van het Taalhuis te verlagen. Op het programma staan ook reken- en computervaardigheden. En om de kwaliteit van het taalhuis te waarborgen, wordt er gewerkt naar certificering.

Voor de zoektocht naar laaggeletterden zijn ook mensen uit de naaste omgeving nodig.
Taalcoördinator Margriet van der Krogt: “Veel mensen met een taalachterstand schamen zich hiervoor. Ik heb dus een oproep aan vrienden, kennissen, familieleden of buren van mensen die hulp kunnen gebruiken het lage taalniveau te verbeteren. Laat ze weten dat BiblioNu kan helpen, zodat deze mensen zich niet meer hoeven te verschuilen in: pen vergeten of bril thuisgelaten”.