Kerstboodschap

Gepubliceerd op: 20 december 2020 07:25

De dans tussen samen en apart.

Kerstboodschap van Fons Steggink, directeur-bestuurder BiblioNu.

Voor ons allemaal is 2020 een jaar geworden waarin we hebben gezocht naar een nieuwe balans tussen verbinden en afstand houden, tussen samen en apart. Een zoektocht, een dans. Zo’n dans kost energie en als deze langer duurt, is daar uithoudingsvermogen voor nodig. We moeten dan soms onze individuele behoefte parkeren voor een gezamenlijk doel. 
Dagelijks zien we in het nieuws de strijd en zoektocht die ieder van ons doormaakt in het vinden van die nieuwe balans. Waar de een eenzaamheid tegenkomt, vindt de ander verzet. De interessante zoektocht is wat er tegenover dat uiterste staat, zoals verbinding of overgave.  

Ook BiblioNu heeft gezocht naar een nieuwe balans. Om in verbinding te kunnen blijven met onze leden en ook de juiste afstand te bewaken. De AfhaalBieb is een mooi voorbeeld waarmee we de verbinding hebben kunnen behouden, maar ook de online lezingen via de website van BiblioNu zijn een ontwikkeling die we versneld hebben. En toen er toch even ruimte was om fysiek bij elkaar te komen, mochten we onder anderen Franca Treur, Wim Daniëls en Arthur Japin verwelkomen.

BiblioNu heeft naast inhoudelijke stappen ook grote stappen gezet in de bedrijfsvoering. Zo is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat BiblioNu meer vrijwilligers inzet en dat we op zoek zijn naar nog meer vrijwilligers die ons willen en kunnen ondersteunen in onze bedrijfsvoering en programmering. Een jaar waarin we hebben gezocht naar nieuwe kaders en verbinding. Ik ben verheugd dat BiblioNu in de laatste maanden van dit jaar een coördinator vrijwilligers heeft benoemd en een vrijwilligersbeleid heeft opgezet. Samen gaan we voor het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Want wie zich vrijwillig inzet voor een ander, verdient het dat een organisatie goed met die inzet omgaat.
Alle vrijwilligers wil ik graag via deze weg hartelijk danken voor hun inzet en verbondenheid dit jaar!

Behalve met vrijwilligers is BiblioNu gaan werken met hoge en lage service-uren. Dit doen we omdat we graag meer van onze uren willen besteden aan het bestrijden van laaggeletterdheid en vergroten van leesplezier onder jeugd. Ook wil BiblioNu mensen helpen om mee te kunnen in de digitale samenleving en andere maatschappelijke uitdagingen. Tijdens de lage service-uren zult u binnenkort in onze vestigingen een vrijwilliger tegenkomen die u kan ondersteunen bij de vragen rondom selfservice. Zo is het mogelijk om online lid te worden of boeken te verlengen via de app. Een vrijwilliger kan uitleg geven hoe dit werkt.
Tijdens de hoge service-uren kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Zij kunnen u helpen bij vragen over dyslexie, boekentips, mediaopvoeding of ze onderzoeken samen met u waar uw vraag het beste beantwoord kan worden.  

Uiteraard is er achter de schermen nog veel meer werk geleverd, dit alles ten dienste van een organisatie die aansluit bij de tijd en normen van nu en de toekomst. De flexibiliteit, inzet en teamgerichtheid van de medewerkers van BiblioNu is enorm. Zij zijn erop gericht om de klantenservice zo hoog mogelijk te houden,
ondanks de beperkte middelen waarmee BiblioNu te maken heeft. Daarom dank ik alle medewerkers van BiblioNu in dit soms spannende en enerverende jaar. Ik ben trots op de stappen die we met elkaar hebben gezet!

Met de verhuizingen zal BiblioNu het niet alleen ontzettend druk krijgen in 2021, maar we kijken er ook naar uit om een stap te zetten naar een nieuwe energie en dynamiek. Naar een omgeving waar u zich thuis voelt, een tweede huiskamer. Waar we de verbinding met elkaar weer mogen opzoeken. Waar we samen komen om elkaar te helpen in onze ontwikkeling, elkaar helpen te groeien zodat mensen kunnen meedoen in de samenleving van vandaag, maar ook om elkaar te ontmoeten in de verschillen die er zijn tussen mensen. Zo groeien we samen en apart.

 Ik wens iedereen een veilige en liefdevolle Kerst en een gezond 2021!