Doe je Digiding

Gepubliceerd op: 27 maart 2020 12:26

Het is nu mogelijk om als docent met de klas te werken met Doe je digiding!, nu de scholen gesloten zijn in verband met de coronacrisis. Er zijn twee manieren, afhankelijk van het niveau van de klas.

1: Met klassen vmbo, basis/kader en klassen mbo, niveau 1-2

We raden aan het lesmateriaal volledig klassikaal te doorlopen met de klas. De stappen zijn als volgt:

  • De docent vraagt inloggegevens aan bij Doe je digiding!
  • De docent organiseert een online les met de leerlingen. Hij/zij gebruikt hiervoor de afstandsleren-tool die de school of vakgroep (momenteel) gebruikt, zoals Microsoft Teams, Google Hangout, Zoom etc. De tool moet in ieder geval de mogelijkheid bieden om aan de leerlingen thuis de website Doe je digiding! via het scherm van de docent te laten zien. De docent kan dan stapsgewijs samen met de leerlingen door de modules gaan.
  • De docent maakt online samen met de leerlingen de opdrachten en de kennischecks van de module.
  • Als de klas te groot is, is het raadzaam hem in twee groepen te verdelen en de les twee keer te geven.  

 

2. Met klassen vmbo, gemengd of theoretisch of klassen mbo, niveau 3-4

Bij deze klassen begint en eindigt de docent de les klassikaal online, en doorlopen de leerlingen het materiaal verder zelfstandig online. De stappen zijn als volgt:

  • De docent vraagt inloggegevens aan voor zichzelf en zijn/haar leerlingen bij Doe je digiding!
  • De docent mailt elke leerling zijn of haar inloggegevens voor Doe je digiding! In de mail zet de docent ook dag en tijdstip van een startbijeenkomst.
  • De docent houdt een online startbijeenkomst met de leerlingen. Hij/zij gebruikt hiervoor de afstandsleren-tool die de school of vakgroep (momenteel) gebruikt, zoals Microsoft Teams, Google Hangout, Zoom etc. De tool moet in ieder de mogelijkheid bieden om aan de leerlingen thuis via het scherm van de docent de website Doe je digiding! te laten zien.
  • De docent laat de leerlingen zien hoe ze moeten inloggen en welke module ze moeten gaan maken. Hiervoor heeft Doe je digiding! ook twee korte instructiefilmpjes op de website staan.
  • De docent spreekt een tweede, afsluitende online bijeenkomst af. De leerlingen moeten voor die bijeenkomst de opdrachten van de modules hebben gemaakt en de kennischecks hebben gedaan. De docent houdt tussentijds de vorderingen van de leerlingen in de gaten (dit kan bij Doe je digiding! – toelichting hierop staat in het document ‘Praktische informatie')
  • Tijdensde afsluitende bijeenkomst bespreekt de docent gezamenlijk met deleerlingen de opdrachten en de resultaten van de kennischecks.