Programma Literair Café

Gepubliceerd op: 2 september 2020 09:09

Het nieuwe programma van het Literair Café voor het seizoen 2020-2021 is bekend. Er zijn ook twee inhaal schrijversbijeenkomsten van begin 2020. In verband met het Coronavirus zijn de bijeenkomsten niet in het Theehuis in het Odapark, maar in de Bibliotheek Venray. Hieronder meer informatie over de regels en het programma

Geachte bezoeker van de bibliotheek

Het Literair Café Venray richt zich bij deze speciaal tot de bezoeker van de bibliotheek: liefhebbers van boeken, lezen en literatuur. Wij hopen, dat u ons dat niet kwalijk zult nemen.

Opgericht in 1993, zet Literair Café Venray zich al 28 jaren in om zo veel mogelijk liefhebbers van literatuur kennis te laten maken met en in contact te brengen met Nederlandstalige schrijvers. Elk seizoen nodigen wij hiervoor een viertal schrijvers uit Nederland of Vlaanderen uit voor een lezing of boekbespreking. Deze schrijversbijeenkomsten vonden voorheen, vóór de Corona-pandemie, plaats in het sfeervolle Theehuis in het Odapark  in Venray.                                                                                                                          
                                             

Maar,
we weten allen, dat het Coronavirus ons nog niet heeft verlaten en dat er op diverse plaatsen oplevingen zijn. Dat maakt, dat wij de uiterste zorgvuldigheidsmaatregelen in acht nemen en dat als vertrekpunt aangehouden hebben bij het maken van een nieuwe locatiekeuze. Een geschikte locatie  hebben we gevonden in de Bibliotheek aan de Merseloseweg 59 in Venray. Wij kunnen hier met de plaatsing van stoelen op de vereiste afstand, duidelijke looplijnen, desinfecteren van ieders handen bij binnenkomst, geen garderobefunctie en geen (koffie) pauze, aan alle primaire veiligheidseisen voor zowel de toehoorders als de gastschrijver voldoen.     

                                                                     
In de bibliotheek
kunnen wij 70 personen een veilige zitplaats aanbieden. Dat is overeenkomstig het aantal seizoenpashouders van het afgelopen jaar. Verder zal voorinschrijving voor elke lezing nodig zijn. Niet alleen om contactbron onderzoek mogelijk te maken, maar ook om te kunnen bepalen of wij naast de seizoenpashouders ook nog andere geïnteresseerden een plaats kunnen aanbieden. U leest het goed, onze seizoenpashouders krijgen voorrang.                                                                                   

Wij zijn blij met de hierboven de geschetste oplossingen en dat we zo het literaire seizoen 2020/2021 toch kunnen starten. Maar veiligheid staat voorop. Mocht in de komende maanden duidelijk worden, dat de maatregelen aangescherpt moeten worden en als consequentie hebben, dat we toch moeten stoppen, dan zal dat in ieder geval tijdig gebeuren. In dat geval garanderen wij, dat u de niet benutte inleg terug krijgt. Maar vooralsnog gaat het programma gewoon uitvoering krijgen en nodigen wij u uit om (weer) seizoenpashouder te worden.

Zoals gezegd zijn er twee inhaal-schrijversbijeenkomsten uit begin 2020 en vier nieuwe gepland. De prijs van de seizoenpas blijft echter gelijk aan die van het afgelopen jaar, € 40,- per persoon. Wij wensen iedereen, al is het op een aangepaste wijze, boeiende bijeenkomsten. We denken ook te kunnen concluderen, dat lezen in de afgelopen Corona-maanden voor velen een belangrijke, aangename en ontspannende ondersteuning is geweest.

 

Het literaire programma voor het seizoen 2020-2021

 • 04-10-2020: Arthur Japin over zijn nieuwe boek: Mrs. Degas
 • 08-11-2020: Mirthe van Doornik over; Moeders van anderen                                                                                                 
 • 13-12-2020: Franca Treur: Hoor nu mijn stem (inhaal)
 • 07-02-2021: Hanneke Hendrix: Aswoensdag (inhaal)
 • 14-03-2021: Judith Koelemeijer: Het zwijgen van Maria Zachea 
 • 16-05-2021: Wiel Kusters: Zonder palet                                                                      
                                                           

Meer informatie over de uitgenodigde schrijvers op: www.literaircafevenray.nl

Seizoenspas

 • Het aanvragen van de literaire seizoenpas 2020-2021 loopt via: secretariaat@literaircafevenray.nl.
 • De betaling van € 40,- dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL46RABO 013 25 94 250 van Literair Café Venray.
 • Graag aanmelding vóór 30 september 2020. 

Let wel, het aantal beschikbare seizoenpassen 2020-2021 is 70, maar geeft de houder wel de garantie, dat hij of zij elke schrijversbijeenkomst in dit seizoen kan
bijwonen.

Bestuur Literair Café