Voor wie?

BiblioNu is er voor iedereen, jong en oud.

  • Er is een speciale jeugdafdeling voor kinderen, maar ook onderwijsinstellingen ouders en opvoeders en andere belangstellenden kunnen op deze afdeling terecht. 
  • De jeugdcollectie kent onder andere (baby)boeken, dvd’s, tijdschriften, puzzels en lotto’s voor peuters en kleuters.
  • Voor voorschoolse instellingen, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en zorginstellingen & mantelzorgers heeft BiblioNu een speciaal aanbod.

ANBI

De Bibliotheek BiblioNu is een officiële ANBI instelling zonder winstoogmerk.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De Bibliotheek BiblioNu heeft de ANBI-status.
Kamer van Koophandel:  12068921 
Fiscaalnummer: 8186.98.391

Collectie

Ook als u geen lid bent van BiblioNu kunt u kranten lezen, tijdschriften bekijken, een tentoonstelling bezichtigen, surfen op internet en gebruik maken van gratis WiFi.

  • Naast romans vindt u boeken over diverse onderwerpen, tijdschriften, dvd’s en luisterboeken.
  • Voor slechtzienden heeft BibioNu een collectie grote letterboeken.
  • Voor een klein bedrag is de hele bibliotheek van u. Neem een abonnement en laat u eens rondleiden. U weet dan beter de weg en leert alle mogelijkheden kennen.

Beloningsbeleid

Voor de stichting BiblioNu is de CAO Openbare Bibliotheken van kracht.

Bestuur en management

De stichting BiblioNu hanteert een raad-van-toezicht model waarbij het bestuurlijk proces in handen is van directeur-bestuurder Fons Steggink.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de bestuurder en organisatie en waarborgt hiervoor de noodzakelijke deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Voorzitter: Mevrouw Marita Muller
Lid: Frans Vercoulen
Lid: Leny Manders-Thielen
Lid: Stan Verhaag

De stichting BiblioNu onderschrijft en draagt de Governance Code Cultuur actief uit.