Een lid van de Raad voor Toezicht voor BiblioNu

De Raad van Toezicht zoekt per 01 augustus 2018 een nieuw lid met een bedrijfsmatige achtergrond en deskundigheid op het gebied van communicatie

De Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten in Venray en Horst aan de Maas. BiblioNu wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht vormt het intern toezicht en is tevens werkgever van de directeur/bestuurder.

Vacature

De Raad zoekt een nieuw lid met deskundigheid op het gebied van communicatie en/of commerciële zaken. 
Voor leden van de Raad van Toezicht gelden de volgende profielkenmerken:

 • kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
 • ervaring in het besturen of het houden van toezicht; 
 • kennis van en affiniteit met Cultural Governance; 
 • ervaring met organisatieprocessen; 
 • voldoende beschikbaar voor het werken in de RvT;
 • in staat zijn om onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • bereid om zitting te nemen in commissies; 
 • bereid om zich te scholen; 
 • maatschappelijk onafhankelijk;
 • werkzaam kunnen zijn in teamverband; 
 • passen binnen de samenstelling van de Raad van Toezicht op het moment van benoeming.

Procedure
Voor meer informatie kan men terecht bij de voorzitter van de Raad: Jan-Hein de Wit, 06-27205561, janheindewit@planet.nl.
Kandidaten voor deze functie kunnen zich melden vóór 19 mei 2018 per e-mail bij de voorzitter.
Met de procedure van selectie en benoeming wordt begin mei een aanvang genomen. Gesprekken worden gevoerd met de voltallige Raad in de avond van maandag 28 mei  en woensdag 30 mei