Tips voor lezen en dementie

Bij lichte dementie is lezen vaak nog wel mogelijk maar er moet rekening worden gehouden met een aantal aspecten.

  • het verhaal moet zich afspelen in dezelfde tijd en in chronologische volgorde
  •  in het verhaal mogen maximaal 4 personen voorkomen
  • het taalgebruik moet eenvoudig zijn en de zinnen niet te lang
  • de inhoud moet herkenbaar zijn
  • een niet te dik boek, met korte hoofdstukken verdient te voorkeur

Kijkboeken

Als lezen teveel problemen oplevert, kan er overgeschakeld worden naar kijkboeken met eenvoudige en duidelijke foto's.
Geschikte onderwerpen voor kijkboeken zijn:

  • de eigen woonplaats of streek of plaatsen waar men vroeger gewoond heeft
  • het koningshuis
  • hobby’s of sport die de dementerende zelf beoefend heeft
  • natuur en kunstboeken
  • over steden en streken/landen waar men tijdens vroegere vakanties is geweest

Kranten en tijdschriften

Het nieuws in de landelijke dag- en weekbladen staat ver af van de belangstelling. Nieuws uit regionale of lokale bladen sluit beter aan bij de interesse. Algemene tijdschriften zijn vaak minder actueel en de foto’s zijn veelal beter. Familieleden zijn nog wel eens geneigd hobby- of vakbladen op te zeggen, terwijl een blad wat jarenlang is gelezen, grote herkenning kan geven.

Audiovisuele middelen

Televisie, film, dia’s en video kunnen een plezierig tijdverdrijf zijn. Het volgen van bewegende beelden kan moeilijk zijn wanneer de dementerende nog probeert beeld, geluid en informatie te volgen.
Natuurfilms scoren over het algemeen goed, omdat de beelden vaak rustig zijn en er bijna niet bij wordt gesproken. Dia’s kunnen aantrekkelijk zijn omdat de beelden net zolang stilgezet kunnen worden als wenselijk is. Er kunnen ook dvd’s worden samengesteld met onderwerpendie de dementerende aanspreken.

Muziek

Muziek, inclusief liedjes biedt vaak veel aanknopingspunten. Het kan helpen bij het plaatsen van herinneringen. Het gevoelsleven blijft namelijk langer intact dan het geheugen. Muziek en gevoelens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Muziek kan ook dienen als bron van gespreksstof.

Spelletjes

Veel dementerenden zullen goede herinneringen hebben aan het spelen van gezelschapsspelletjes. Deze kunnen een sfeer van gezelligheid en plezier oproepen. Bij licht dementerenden kunnen ze vaak op normale wijze worden gedaan, bij matig dementerenden moeten ze worden aangepast.  

Zoek de spelletjes die de dementerende vroeger gedaan heeft. Winnen is niet belangrijk meer, juist een ontspannen sfeer moet centraal staan. Gezelschapspelen kunnen aanleiding geven tot gesprek.