BiblioNu en bestuurder in goed overleg uit elkaar

In onderling overleg hebben BiblioNu en bestuurder Jimmy Hendriks besloten om per 1 februari 2019 afscheid van elkaar te nemen. De aanleiding is een verschil van inzicht over het herstelplan voor de bibliotheek in Venray.

Jimmy Hendriks heeft zich sinds zijn aantreden op 1 maart 2017 met hart en ziel ingezet voor BiblioNu (debibliotheken in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray). Hij verdiepte zich in de materie en zette zich in voor een gezonde toekomst van de bibliotheken in een veranderende tijd. De Raad van Toezicht (RvT) steunt de toekomstvisie die hij in het najaar van 2018 opstelde.   

De afgelopen maanden werkte de bestuurder aan de concretisering van genoemde visie in een herstelplan. Bij de bespreking van de conceptversie bleken te grote verschillen van inzicht te bestaan tussen de bestuurder en RvT over de te volgen koers. Daarop concludeerden beide partijen dat het in het belang van BiblioNu het beste is om afscheid van elkaar te nemen. Wel blijft de bestuurder beschikbaar om de jaarrekening 2018 op te stellen.   

De medewerkers van BiblioNu zijn inmiddels ingelicht over het besluit. Ook heeft de RvT gesproken met wethouder Thielen (Venray) en wethouder Geurts (Horst aan de Maas) over de gevolgen. Afgesproken is dat de RvT ervoor zorgt dat het herstelplan voor de Venrayse vestiging van BiblioNu wordt opgesteld, en dat BiblioNu betrokken blijft bij de visieontwikkeling bibliotheekwerk Horst aan de Maas en het Gasthoes.

BiblioNu en de gemeenten wensen Jimmy Hendriks heel veel succes in zijn verdere carrière.