Werkbijeenkomst sociale coöperaties

14 november 2018, van 19:30 tot 21:30 | Bibliotheek Horst

Kosten: Gratis

De Sociale Alliantie heeft 9 burgerinitiatieven rond sociale grondrechten samengebracht in een tentoonstelling met foto’s, filmpjes en verhalen. Daarnaast worden er werkbijeenkomsten georganiseerd. De werkbijeenkomst in Horst heeft als thema: Burgerinitiatieven regelen zaken in de leefwereld.Wat voor systeem is daar eigenlijk voor nodig?

In deze werkbijeenkomst gaat het over over de vraag welke activiteiten burgerinitiatieven wel op zich kunnen nemen en welke taken minder passend zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden – uit Engeland en uit America (Horst) – wordt nagegaan wat de draagkracht is van burgerinitiatieven en hoe deze kan worden versterkt. Daarbij wordt ingegaan op de verschillen tussen de systeemwereld waarin de overheid opereert en de leefwereld waarin burgerinitiatieven actief zijn. Bouwen burgerinitiatieven aan een nieuw domein tussen leefwereld en systeemwereld? Wat zijn kenmerken van dit nieuwe domein? En welke condities zijn nodig voor de ontwikkeling van dit nieuwe domein?

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door Jac Thijssen (Dorpscoöperatie America), Nicole Estejé (coöperatie kinderwijkraden) en Raf Janssen (Sociale Alliantie). De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van BiblioNu te Horst (Librije 60).

Ontvangst van de deelnemers vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de bijeenkomst.
Toegang is gratis. Gelieve u wel even aan te melden. Dat kan door een mailtje te sturen aan raf@cooperatievevakschool.nl