Marokkaanse migratie; een gedeelde geschiedenis

Er is veel veranderd tussen 1969 en 2019. Was er in 1969 nog sprake van een paar duizend Marokkaanse arbeidsmigranten in Nederland, in 2019 telt Nederland circa 400.000 burgers met een Marokkaanse achtergrond

Negatief en eenzijdig beeld

Bovendien is de status van Marokkanen in Nederland veranderd van tijdelijke arbeidsmigrant naar Nederlands staatsburger met rechten en plichten. Deze verandering is niet zonder slag of stoot gegaan, getuige de maatschappelijke en politieke debatten over integratie en burgerschap ook vandaag de dag nog. In onze ogen wordt de aanwezigheid en positie van Marokkaanse Nederlanders vooral geproblematiseerd met als gevolg een negatief en eenzijdig beeld.

Tentoonstelling

In ‘Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis’ staat een reizende tentoonstelling centraal. Hierin wordt de geschiedenis verteld aan de hand van opgetekende verhalen van Marokkaanse migranten en hun nakomelingen, foto’s en audiovisueel materiaal, oude gebruiksvoorwerpen, posters, brochures en publicaties. Dit archiefmateriaal is afkomstig uit het archief van instellingen, Marokkaanse organisaties en individuen. Ook komen de verhalen aan bod van Marokkaanse Nederlanders uit politiek, sport, kunst- en schrijfwereld en de bijdrage van autochtone Nederlanders die vanaf het begin betrokken waren bij de participatie en emancipatie van deze nieuwe Nederlanders.In de tentoonstelling komt niet alleen de migratiegeschiedenis aan de orde, maar bijvoorbeeld ook de gezamenlijke sociale strijd tegen kernwapens en racisme in Nederland. Hierdoor wordt dezeonderbelichte gedeelde geschiedenis in woord en beeld weergegeven. In Limburg staat de tentoonstelling naast Sittard/Geleen ook in Weert, Venlo en Venray. Bijzonder  voor Limburg is het materiaal dat de werkzaamheden van de Marokkaanse arbeids-migranten in de mijnen weergeeft.