Project Lezen is Top!

banner_lezen_is_top

De bibliothecaris stelt in overleg met de betrokken docent en/of mediathecaris een boekenlijst samen die qua niveau overeenkomt met het niveau van de deelnemende klas(sen).


Mogelijke opties voor de uitvoering van het project:


Duur 12 weken: Uitvoering in de bibliotheek én op school.

 • In de bibliotheek: De leerlingen worden wegwijs gemaakt en krijgen uitleg over de relatie kaft, achterflap en inhoud van een boek. De leerlingen zoeken een boek uit en krijgen er een opdracht bij zoals “maak een nieuwe kaft”.
 • Ca. 6 weken later blikt de bibliothecaris op school met de leerlingen terug op de afgelopen weken en bespreekt het werk van de auteur die ter afsluiting komt. De leerlingen zoeken een boek uit de inmiddels op school aanwezige collectie van deze auteur uit. Bij dit boek horen werkopdrachten als “maak een stripverhaal van het boek” of “schrijf een nieuw einde”. Hierbij kunnen sociale media ingezet worden.


Duur 6 weken: Uitvoering op school.

 • De leerlingen krijgen ter introductie een les over de relatie kaft, achterflap en inhoud met aansluitend informatie over de schrijver die ter afsluiting komt. Aan het te lezen boek worden werkopdrachten gekoppeld. De bibliotheek zorgt voor een voorraad boeken van de betreffende schrijver.


Bij beide opties kan er i.pl.v. een auteur een thema centraal staan. De resultaten van de opdrachten worden door de genodigde auteur beoordeeld. De collecties boeken voor op school worden in gezamenlijk overleg door de school zelf opgehaald bij de bibliotheek.
De school betaalt eventuele prijzen voor de winnaar(s). Maatwerk is mogelijk. 
 

 Overige informatie

 • doelgroep: voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
 • kosten: €35,00 per klas
  bij opsplitsing van klassen: € 15,00 per extra klas extra
  de school betaalt eventuele prijzen voor de winnaar(s)
  leerlingen die geen lid zijn van de bibliotheek betalen bij de eerste
  optie €2,50 inschrijfkosten
 • contactpersoon: een lid van de bij het project betrokken sectie
 • aanmelden bij Ria van Brederode, domeinspecialist voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs: rvanbrederode@biblionu.nl

Jonge_jury_schrijver_plectrum_3W

Afsluiting Lezen is Top

Ter afsluiting van het project “Lezen is Top” kan een auteur uitgenodigd worden op school of in de bibliotheek. De bibliothecaris bepaalt in overleg met de betrokken docent welke auteur op bezoek komt.
De auteur verzorgt een presentatie. De leerlingen kunnen vragen stellen. Tevens zullen de winnaars van de gemaakte opdrachten door de auteur bekend gemaakt worden.

 

Overige informatie

 • kosten auteursbezoek
  de school betaalt de werkelijke kosten (o.a. schrijversbezoek en reiskosten)
 • organisatie
  de bibliotheek nodigt de schrijver uit in overleg met de betrokken docent
 • contactpersoon:
  een lid van de bij het project betrokken sectie
 • aanmelden
  bij Ria van Brederode, domeinspecialist voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs
  rvanbrederode@biblionu.nl


BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl