Read2Me! Nationale voorleeswedstrijd voor brugklassers

banner_voorlezen_read2me
read2me

Read2Me! is een landelijk leesbevorderingsproject in de vorm van een voorleeswedstrijd voor brugklassers van vmbo, havo en vwo. De wedstrijd wordt in vier rondes georganiseerd. De te lezen boeken mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.
De school zorgt met ondersteuning van de bibliotheek voor een afgewogen selectie boeken. Boekencollecties worden door de bibliotheek aangeleverd.

Organisatie wedstrijden

 • schoolniveau: december/januari
  organisatie school met ondersteuning bibliotheek
 • Lokaal/regionaal niveau: februari
  organisatie bibliotheek
 • provinciaal niveau:  maart/april
  organisatie Cubiss Limburg
 • landelijk niveau: mei
  organisatie Kunst van Lezen


Tijdens de landelijke finale moeten leerlingen voorlezen uit een boek dat past bij één van de vensters van de historische canon. Kijk op www.entoen.nu/canon/vo.


doelgroep : brugklassen

periode
: september t/m mei

kosten school
:

 • aanschaf van boeken en/of huren van collecties bij de bibliotheek
 • organiseren van de Read2Me! wedstrijd op schoolniveau
 • contactpersoon : een lid van de bij het project betrokken sectie


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen en Stichting Lezen.
Provinciale subsidie en subsidie Kunst van Lezen (onder voorbehoud).
Meer informatie is te vinden op www.read2mevoorleeswedstrijd.nl


Indien gewenst kan er een workshop “Hoe kies ik een leuk leesboek voor mezelf” in de bibliotheek aan gekoppeld worden.

BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl