banner_instellingen_VO

Samenwerking mediatheken.

Er vindt regelmatig overleg plaats om activiteiten op elkaar af te stemmen en waar mogelijk samen te werken. De overleggen vinden plaats tussen de mediathecarissen of contactpersonen van het Raayland College, het Dendron College, het Citaverde College, de Gilde Opleidingen en de domeinspecialist voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs van de bibliotheek BiblioNu. Het overleg is wat betreft het Dendron College en het Raayland College gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst met BiblioNu.

Frequentie overleg: 

 
Dendron College - de Bibliotheek Horst
in overleg minstens 2x per jaar uitgebreid
tussendoor naar behoefte
Cita Verde College - de Bibliotheek Horst
in overleg minstens 1x per jaar
Raayland College - de Bibliotheek Venray
in overleg minstens 2x per jaar uitgebreid
tussendoor naar behoefte
Gilde Opleidingen - de Bibliotheek Venray
In overleg minstens 1x per jaar
Gezamenlijk overleg
minstens 1x per jaar (in aanwezigheid van de directeur)
 

BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl