Voortgezet onderwijs & Beroepsonderwijs

banner_jongeren_jongen_met_ipad_op_bank_580x180

De producten en projecten voor het voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs zijn gericht op mediawijsheid, leesbevordering en het bestrijden van de laaggeletterdheid. Daarnaast is er aandacht voor cultuureducatie. Het aanbod sluit aan op de ‘leesloopbaan’ van de leerlingen van het basisonderwijs.

 

Voor de meeste producten en projecten wordt een vergoeding gevraagd als bijdrage in de kosten voor materialen en/of administratiekosten.

 

Het aanbod 

 

Het programma geldt voor het komende schooljaar. Op het einde van het schooljaar wordt het aanbod geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Betaling geschiedt achteraf, aan het begin van het volgende schooljaar.

Het aanbod is meestal toegespitst op bepaalde klassen of groepen. Aan het aantal te realiseren projecten is een limiet verbonden. Aanvragen worden altijd in volgorde van binnenkomst behandeld. 

Voor aanvraag van producten en/of diensten, alsmede specifieke vragen en suggesties m.b.t. de dienstverlening van het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs kunt u terecht bij:
Ria van Brederode
Domeinspecialist voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Standplaats de Bibliotheek Horst
Librije 60 5961 VG Horst
T 077 – 3982339
rvanbrederode@biblionu.nl  

bereikbaar op: woensdag 09.00-18.00 uur
donderdag 13.30-18.00 uur
vrijdag 12.30-20.00 uur

BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl