Veilig internet; surf safe. Groepsbezoek

diploma_veilig_internet

Het lespakket "Diploma Veilig Internet; the game" leert leerlingen om te gaan met de mogelijkheden en risico's van internet. Er wordt met verschillende thema’s: ’Ik surf veilig’, ‘Is alles waar?’, ‘Persoonlijk’ , ‘Speurneuzen’ en ‘Digitaal pesten’.
De medewerker van BiblioNu voert de introductie uit. Daarna gaat de leerling zelf op school of thuis aan de slag.
De leerkracht krijgt een lespakket met achtergrondinformatie. Het pakket is uitgebreid met een collectie verhalende boeken over deze thema’s. Deze boeken kunnen een uitgangspunt zijn tot een gesprek over Veilig internet in de klas.

  • De duur van het groepsbezoek is ongeveer 1 uur.
  • Binnen 4 weken krijgt u een bevestiging of het groepsbezoek ingepland kan worden.
  • Kosten: € 25,00.


Met behulp van het onderstaande formulier kunnen instellingen binnen het werkgebied van BiblioNu zich aanmelden voor het groepsbezoek 'Veilig internet, surf safe'.
Naam school *

Naam leerkracht *

E-mail *

Aantal groepen *

Voor welke groep(en)? *Aantal kinderen *

Dag. S.v.p. voorkeur opgeven *
Data wanneer verhinderd

Overige opmerkingen

 
BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl