Netwerkbijeenkomsten leescoördinatoren

Het netwerk heeft het doel de leesbevordering binnen het primair onderwijs te stimuleren door uitwisseling van ervaringen, presentatie van nieuwe boeken en producten, inhoudelijke impulsen en samenwerking.

Het netwerk functioneert als spil in de relatie bibliotheek en basisscholen.

In de netwerkbijeenkomsten is steeds aandacht voor kinderboeken, activiteiten, werkvormen en professionalisering. Onderwerpen die aan bod komen worden zoveel mogelijk afgestemd op de actualiteit en de specifieke behoeften op de scholen.


De netwerkbijeenkomsten vinden afwisselend plaats in de vestiging Horst en Venray:

  • woensdag 8 november van 13.30 tot 15.30 over Ouderbetrokkenheid.
  • woensdag 6 juni van 13.30 tot 15.30 uur. De invulling van het programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

 

BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl