Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheken Horst en Venray

MLP_BiblioNu
MLPLogo

Lezen moeilijk? Het kan makkelijk!

Een op de tien kinderen heeft moeite met lezen en spellen. Dit zijn meestal kinderen met dyslexie, maar ook bij kinderen met concentratiestoornissen, zoals ADHS en (allochtone)kinderen met een taalachterstand kunnen leesproblemen ontstaan.
Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk omdat het hen te veel moeite kost. Ook hebben ze moeite met het vinden van boeken.
Krijgen deze kinderen geen goede begeleiding, dan neemt het zelfvertrouwen af en is de kans groot dat ze gaan onderpresteren. De kinderen komen dan in een onderwijstype terecht dat geen beroep doet op hun feitelijke vermogens. Het is daarom belangrijk dat hun probleem al vroeg wordt herkend en erkend. Dan pas kan gericht worden gewerkt aan ondersteuning: vanuit school, maar ook vanuit de bibliotheek met het Makkelijk Lezen Plein. 

 

makkie_2_en_4

Voor wie is het Makkelijk Lezen Plein?

Op het MLP staat een selectie boeken, dvd's, luisterboeken en andere media, speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar die lezen moeilijk vinden. Ouders en leraren vinden er informatie over leesproblemen. Bij de selectie van de kinderboeken is er gelet op bijvoorbeeld lettertype en lay-out. Ook zijn de boeken vanaf het begin grappig of spannend.

De medewerkers van de bibliotheken bieden hulp bij het kiezen van leuke leesboeken. Het doel is om het plezier in lezen weer terug te brengen.

Bij het MLP is ook informatieve media te vinden, zodat kinderen met leesproblemen er ook terecht kunnen voor onderwerpen voor spreekbeurten en werkstukken.

makkie_1_en_4

www.makkelijklezenplein.nl

Op de site van het Makkelijk Lezen Plein, is meer informatie te vinden. Deze pagina, bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten, bevat een overzicht van media die geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen, tips om kinderen aan het lezen te krijgen of te ondersteunen bij het leren en links naar pagina's over leesproblemen.

BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl