Makkelijk Lezen Plein

MLP_BiblioNu
makkie_2_en_4

Makkelijk Lezen Plein (MLP)

Op het MLP in de bibliotheken Horst en Venray staat een selectie (luister)boeken, dvd's, en informatieve media, speciaal voor kinderen van 8 tot 13 jaar die lezen moeilijk vinden. Bij de selectie van boeken is er gelet op bijvoorbeeld lettertype en lay-out. Ook zijn de boeken vanaf het begin grappig of spannend.
Ouders en leraren vinden er informatie over leesproblemen, bijvoorbeeld dyslexie of ADHD.

Meer informatie op de site van Makkelijk Lezen Plein.

 

BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl