Nieuws actueel

bannerromans

De kracht van Taal: cursussen voor laaggeletterden

Publicatie datum: donderdag 28 september 2017

BiblioNu verzorgt cursussen voor Nederlanders die meer zelfredzaam willen worden in allerlei dagelijkse situaties. Ook mensen die Nederlands als tweede taal hebben en het inburgeringsdiploma gehaald hebben maar zich nog niet voldoende kunnen redden kunnen opgegeven worden voor deze cursus. Het verbeteren van de Nederlandse taal is hierbij belangrijk.Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Attendeer hem of haar op de cursus de Kracht van taal. Tijdens de cursus versterken de deelnemers wekelijks zowel hun
taalvaardigheid als digitale kennis. Een taaldocente en vrijwilligers zorgen voor de les en begeleiding op maat. Er wordt gekeken naar de leervraag. Het doel is de zelfredzaamheid van de cursist te bevorderen. Onderdeel van de cursus is omgaan met de computer met behulp van het programma Klik&Tik.

Aanmelden


De cursussen zijn in de bibliotheken Venray en Horst. Instromen is het hele jaar mogelijk. De bijeenkomsten worden gehouden op dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur in Venray en op dinsdagmiddag van 13.00-15.00 uur in Horst.
Belangstellenden kunnen een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Dit gratis gesprek verplicht tot niets. De Taalmeter wordt ingevuld, waarna een gesprek volgt met de docent waarin wensen, doelen en mogelijkheden besproken worden. De Taalmeter geeft een goede indicatie of iemand mogelijk een taalachterstand heeft of laaggeletterd is.
Instromen is het hele jaar mogelijk. Aanmelden kan via info@biblionu.nl. Vermeldt er even bij of de cursus in Venray of in Horst gevolgd gaat worden.

Overig nieuws


BiblioNu Merseloseweg 59 5801 CC Venray Tel.: (0478) 581 970 info@biblionu.nl